Hands Typing on a Laptop Keyboard

Docker Swarm คือระบบคลัสเตอร์คอนเทนเนอร์ที่ช่วยให้คุณสามารถรันคอนเทนเนอร์ Docker จำนวนมากบนโหนดหลายเครื่องได้ ช่วยให้คุณสามารถปรับขนาดแอปพลิเคชันของคุณได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ

Docker Swarm ทำงานโดยจัดกลุ่มโหนด Docker เข้าด้วยกันเป็นคลัสเตอร์ จากนั้นจึงใช้อัลกอริธึมการจัดสรรทรัพยากรเพื่อกำหนดคอนเทนเนอร์ให้กับโหนดแต่ละโหนด คอนเทนเนอร์สามารถทำงานบนโหนดใดก็ได้ในคลัสเตอร์ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถกระจายแอปพลิเคชันของคุณไปทั่วโหนดหลายเครื่องได้

Docker Swarm มีคุณสมบัติมากมายที่ช่วยให้คุณสามารถปรับขนาดแอปพลิเคชันของคุณได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติเหล่านี้รวมถึง:

 • คลัสเตอร์อัตโนมัติ: Docker Swarm จะสร้างคลัสเตอร์และจัดสรรทรัพยากรโดยอัตโนมัติ
 • การปรับขนาดอัตโนมัติ: Docker Swarm จะปรับขนาดคลัสเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติตามความต้องการ
 • การกู้คืนอัตโนมัติ: Docker Swarm จะกู้คืนคอนเทนเนอร์ที่ล้มเหลวโดยอัตโนมัติ

Docker Swarm ใช้งานง่าย คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็วโดยใช้คำสั่ง Docker Swarm CLI หรือ Docker Swarm Dashboard

วิธีใช้ Docker Swarm

ในการเริ่มต้นใช้งาน Docker Swarm คุณต้องติดตั้ง Docker Swarm CLI บนโหนด Docker ทั้งหมดที่คุณต้องการรวมไว้ในคลัสเตอร์

เมื่อคุณติดตั้ง Docker Swarm CLI แล้ว คุณสามารถเริ่มสร้างคลัสเตอร์ได้ ในการทำเช่นนี้ ให้รันคำสั่งต่อไปนี้:

docker swarm init

คำสั่งนี้จะสร้างคลัสเตอร์และกำหนดโหนดที่คุณกำลังรันคำสั่งให้เป็นผู้จัดการคลัสเตอร์

หากคุณต้องการเพิ่มโหนดเพิ่มเติมลงในคลัสเตอร์ ให้รันคำสั่งต่อไปนี้:

docker swarm join --token <token> <manager_ip>

แทนที่ <token> ด้วยโทเค็นคลัสเตอร์ที่คุณได้รับจากคำสั่ง docker swarm init และแทนที่ <manager_ip> ด้วยที่อยู่ IP ของผู้จัดการคลัสเตอร์

เมื่อคุณเพิ่มโหนดทั้งหมดที่คุณต้องการลงในคลัสเตอร์แล้ว คุณสามารถเริ่มรันคอนเทนเนอร์บนคลัสเตอร์ได้ ในการทำเช่นนี้ ให้รันคำสั่งต่อไปนี้:

docker swarm deploy --compose-file <compose_file>

แทนที่ <compose_file> ด้วยไฟล์ Docker Compose ที่ระบุคอนเทนเนอร์ที่คุณต้องการรัน

Docker Swarm จะรันคอนเทนเนอร์ที่ระบุในไฟล์ Docker Compose บนโหนดต่างๆ ในคลัสเตอร์ คุณสามารถตรวจสอบสถานะคอนเทนเนอร์ในคลัสเตอร์โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้:

docker swarm ps

คำสั่งนี้จะแสดงรายการคอนเทนเนอร์ทั้งหมดที่ทำงานอยู่ในคลัสเตอร์

ตัวอย่างการใช้ Docker Swarm

สมมติว่าคุณมีแอปพลิเคชันเว็บที่ประกอบด้วยคอนเทนเนอร์สองคอนเทนเนอร์: คอนเทนเนอร์เว็บและคอนเทนเนอร์ฐานข้อมูล

คุณสามารถรันแอปพลิเคชันนี้บน Docker Swarm ได้ดังนี้:

# สร้างไฟล์ Docker Compose
cat <<EOF > docker-compose.yml
version: '3.8'
services:
 web:
  image: nginx
 database:
  image: mysql
EOF

# เริ่มต้นคลัสเตอร์
docker swarm init

# เพิ่มโหนดเพิ่มเติมลงในคลัสเตอร์
docker swarm join --token <token> <manager_ip>

# รันแอปพลิเคชัน
docker swarm deploy --compose-file docker-compose.yml

คำสั่งเหล่านี้จะสร้างคลัสเตอร์ Docker Swarm เพิ่มโหนดเพิ่มเติมลงในคลัสเตอร์ และรันแอปพลิเคชันเว็บของคุณบนคลัสเตอร์

ข้อดีของ Docker Swarm

Docker Swarm มีข้อดีหลายประการ รวมถึง:

 • ปรับขนาดง่าย: Docker Swarm ช่วยให้คุณสามารถปรับขนาดแอปพลิเคชันของคุณได้อย่างง่ายดายโดยการเพิ่มหรือลบโหนดจากคลัสเตอร์
 • เชื่อถือได้: Docker Swarm จะกู้คืนคอนเทนเนอร์ที่ล้มเหลวโดยอัตโนมัติ
 • ปลอดภัย: Docker Swarm ให้คุณควบคุมการเข้าถึงคลัสเตอร์ของคุณ

ข้อเสียของ Docker Swarm

Docker Swarm มีข้อเสียบางประการ รวมถึง:

 • ซับซ้อน: Docker Swarm อาจซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่
 • ต้องบำรุงรักษา: คุณจะต้องดูแลคลัสเตอร์ Docker Swarm ของคุณ

สรุป

Docker Swarm เป็นระบบคลัสเตอร์คอนเทนเนอร์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้คุณปรับขนาดแอปพลิเคชันของคุณได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ