glow in the dark keyboard

การสร้าง NFS Server Cluster สามารถทำได้โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. ติดตั้ง NFS Server บนทุกเครื่องที่ต้องการเข้าร่วมคลัสเตอร์

สามารถติดตั้ง NFS Server ได้โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้

apt install nfs-kernel-server
 1. กำหนดค่า NFS Server บนทุกเครื่อง

กำหนดค่า NFS Server โดยแก้ไขไฟล์ /etc/exports

/data 192.168.1.0/24(rw,sync,no_root_squash)

ในไฟล์ /etc/exports แต่ละบรรทัดจะกำหนดข้อมูลดังนี้

 • /data คือไดเร็กทอรีที่ต้องการให้ NFS Server ให้บริการ
 • 192.168.1.0/24 คือเครือข่ายที่อนุญาตให้เข้าถึง NFS Server
 • rw,sync,no_root_squash คือตัวเลือกการกำหนดค่า NFS Server
 1. กำหนดค่า NFS Server Cluster

กำหนดค่า NFS Server Cluster โดยแก้ไขไฟล์ /etc/nfs.conf

# กำหนดชื่อคลัสเตอร์
cluster_name = mycluster

# กำหนดเครื่องแม่ข่ายคลัสเตอร์
nfs_server_list = host1 host2 host3

ในไฟล์ /etc/nfs.conf แต่ละบรรทัดจะกำหนดข้อมูลดังนี้

 • cluster_name คือชื่อคลัสเตอร์
 • nfs_server_list คือรายชื่อเครื่องแม่ข่ายคลัสเตอร์
 1. รีสตาร์ท NFS Server

รีสตาร์ท NFS Server เพื่อให้การกำหนดค่าใหม่มีผล

systemctl restart nfs-kernel-server
 1. ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของ NFS Server Cluster

ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของ NFS Server Cluster โดยรันคำสั่งต่อไปนี้

showmount -e

หากมีการแสดงไดเร็กทอรีที่ให้บริการโดย NFS Server Cluster แสดงว่าคลัสเตอร์พร้อมใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งาน

สมมติว่าเรามีเครื่องแม่ข่าย 3 เครื่อง ดังนี้

 • host1
 • host2
 • host3

หากเรากำหนดค่า NFS Server Cluster ดังนี้

cluster_name = mycluster
nfs_server_list = host1 host2 host3

และกำหนดค่า NFS Server บนทุกเครื่องดังนี้

/data 192.168.1.0/24(rw,sync,no_root_squash)

หากเรารันคำสั่ง showmount -e บนเครื่องใดเครื่องหนึ่ง เราจะเห็นไดเร็กทอรี /data ให้บริการโดย NFS Server Cluster

host1:/data 192.168.1.0/24(rw,sync,no_root_squash)
host2:/data 192.168.1.0/24(rw,sync,no_root_squash)
host3:/data 192.168.1.0/24(rw,sync,no_root_squash)

จะเห็นได้ว่า NFS Server Cluster พร้อมใช้งานแล้ว

ข้อดีของการสร้าง NFS Server Cluster

 • สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงไฟล์ได้
 • สามารถเพิ่มความพร้อมใช้งานของ NFS Server ได้
 • สามารถกระจายภาระงานของ NFS Server ได้

ข้อเสียของการสร้าง NFS Server Cluster

 • ต้องใช้ทรัพยากรมากขึ้น
 • ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการกำหนดค่า