Macbook Pro Showing Text

Traefik เป็น Proxy Load Balancer แบบ Open Source ที่พัฒนาด้วยภาษา Go ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อม Cloud Native รองรับการใช้งานร่วมกับ Kubernetes, Docker, OpenShift และอื่นๆ Traefik มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • Automatic Service Discovery Traefik สามารถค้นพบบริการต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติจาก Kubernetes, Docker Swarm, Consul, Etcd และอื่นๆ
 • Dynamic Routing Traefik สามารถกำหนดเส้นทางการรับส่งข้อมูลแบบไดนามิกตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น ประเภทของ HTTP Request, ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของผู้ใช้งาน และอื่นๆ
 • Load Balancing Traefik สามารถกระจายการรับส่งข้อมูลไปยังหลาย ๆ อินสแตนซ์ของบริการได้
 • Security Traefik รองรับการรับรองความถูกต้องและการเข้ารหัส SSL/TLS

จุดเด่นของ Traefik คือ

 • ใช้งานง่าย Traefik เริ่มต้นใช้งานได้ง่ายเพียงไม่กี่ขั้นตอน
 • ยืดหยุ่น Traefik รองรับการปรับแต่งค่าต่างๆ ได้อย่างละเอียด
 • มีประสิทธิภาพ Traefik ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Traefik เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อม Cloud Native เช่น Kubernetes, Docker Swarm และอื่นๆ Traefik สามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของบริการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างการใช้งาน Traefik

 • ใช้ Traefik ร่วมกับ Kubernetes Traefik สามารถใช้เป็น Ingress Controller สำหรับ Kubernetes โดย Traefik จะทำหน้าที่เป็น Proxy ให้กับบริการต่างๆ ใน Kubernetes
 • ใช้ Traefik ร่วมกับ Docker Swarm Traefik สามารถใช้เป็น Load Balancer สำหรับ Docker Swarm โดย Traefik จะทำหน้าที่กระจายการรับส่งข้อมูลไปยังหลาย ๆ อินสแตนซ์ของบริการ
 • ใช้ Traefik ร่วมกับ OpenShift Traefik สามารถใช้เป็น Ingress Controller สำหรับ OpenShift โดย Traefik จะทำหน้าที่เป็น Proxy ให้กับบริการต่างๆ ใน OpenShift

เอกสารอ้างอิง

 • Traefik Website: https://traefik.io/
 • Traefik Documentation: https://doc.traefik.io/